Privacy

In het kader van het bezoek aan de website en het gebruik van de diensten van Vivocyclo krijgt Vivocyclo de beschikking over een aantal gegevens, zoals ip-, naam-, adres- en email-adresgegevens. Vivocyclo gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van de aangeboden diensten en producten.

Enkel met nadrukkelijke toestemming van de klant en/of beheerder worden hun registratie- en opdrachtgegevens voor andere doeleinden gebruikt. Vivocyclo behoudt zich echter nadrukkelijk het recht voor om bij bevoegde autoriteiten aangifte te doen of melding te maken van gegevens of inhoud waarvan het gebruik mogelijk strafbaar is of die mogelijk samenhangt met een (vermoedelijk) gepleegd strafbaar feit.

De algemene voorwaarden die na registratie op onze website van toepassing zijn kunt u hier vinden.