WIN

Fietsen zijn spreeuwen, auto’s ganzen. – Fietsprofessor Marco.

Fietsers zijn net een zwerm spreeuwen, auto’s zijn ganzen. Het is een duidelijke stelling van Fietsprofessor Marco te Brömmelstroet. Hij wil dat er anders wordt gedacht over mobiliteit en dat de fiets daar een belangrijke rol in speelt is wel duidelijk volgens hem. Reistijd speelt daarbij een minder grote rol, is zijn stelling.

“Als we sneller kunnen reizen, maken we geen kortere ritten maar willen we juist verder weg.” Volgens hem is gemak en het besef dat je snel van A naar B kan de argumenten van automobilisten. Fietsers daarentegen genieten van het tempo waarin zij zich verplaatsten en gebruiken de reistijd juist nuttig. Er wordt nagedacht het brein kan goed werken dank zij de fysieke inspanning en het mediterende karakter van de het rondtrappen van de pedalen. Op de fiets komen veel componisten en schrijvers tot creatieve ideeën. Nieuwe songs worden bedacht of de eerste opzet van teksten of hele nieuwe boeken.

Volgens de Fietsprofessor, die dit allemaal vertelde aan de Correspondent, wordt de infrastructuur bekeken uit het oogpunt van de automobilist.  “Waarom staat er een fietsje in het verkeerslicht voor fieters?”

Volgens te Brömmelstroet zou het voor de doorstroming beter zijn als binnensteden autoluw worden gemaakt. “Gebruik die ruimte om je op een andere manier voort te bewegen, openbaar vervoer uiteraard en de fiets. Die heeft geen strakke banen en paden nodig in de stad maar zwermt als een spreeuw door de straten. Auto’s zijn de ganzen, die hebben een duidelijke lijn nodig en moeten geleid worden.”

Te Brömmelstrtoet benadrukt dat hij geen autohater is en zelfs Formule 1 fan. Maar het gaat hem om een ander denkpatroon. “Als je ver buiten de stad moet zijn is de auto juist handig. Maar de combinatie trein-fiets kan ook heel efficiënt zijn. Daar zie je ook een duidelijke groei in.”

De professor vindt dat er te veel wordt gedacht vanuit de automobilist. “De nieuwe fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen vind ik geweldig. Maar noem het geen fietssnelweg maar gewoon fietspad.”

Bijdrage door: villa-velo.nl

Over de redactie

Rembrand

Ik geef een reactie!

Klik hier om een reactie te geven.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via