De Vlaamse Pro-actieve Fietser.

Alsmaar meer bedrijven zetten de stap naar bedrijfsfietsen. En niet alleen grote ondernemingen, ook KMO’s zetten hun werknemers aan om de fiets te nemen naar het werk. De keuze van een Speed Pedelec, wordt heel vaak genomen, een trend.

Volg Vivocyclo op Facebook.

Een positieve evolutie. Maar die fietsevolutie heeft ook gevolgen op ons dagelijks verkeer. Méér fietsers, minder auto’s in een auto-cultuur. De infrastructuur is tegelijkertijd niet aangepast aan die stijging. Dat kunnen de we heel duidelijk zien in de PANO documentaire (13 maart op Eén).

Daarom, de Vlaamse pro-actieve fietser. We gaan op bezoek bij bedrijven die de ‘switch’ maken naar fietsen. Dat zijn innovatieve partners die ook willen dat hun werknemers veilig van huis naar het werk fietsen, en terug.

De infosessies zij informatief deskundig, transparant, toegankelijk, bijwijlen humoristisch doch evenzeer confronterend. Ze zijn juridisch betrouwbaar, up-to-date en wetenschappelijk correct onderbouwd.

De ‘customer intimacy’ is essentieel: er wordt een vertrouwensband met de deelnemers opgebouwd. Er wordt geappelleerd om één van ons te zijn. Er wordt gecommuniceerd in dezelfde taal van de doelgroep, de rechten en plichten van de fietser worden aangehaald, de principes van hoffelijkheid op de fiets worden geaccentueerd zodat de sportieve reputatie van het bedrijf extra wordt belichaamd.

Dit alles wordt gebracht door experten in fietsveiligheid en fietsrecht.

De organisatie wordt gedragen door ondersteunende partners en vanuit onze gepassioneerde verankering en het dagelijkse werk rond (fiets-) verkeersveiligheid.

Inhoudelijk

De inhoud van de infosessies bestaat uit verschillende vaste thema’s: fietsverzekering, defensief fietsen, de wegcode, helmplicht, zichtbaarheid en fietsongeval.

Elk vast thema kan in overleg met het bedrijf en veelal in functie van bijzonderheden (locatie bedrijf, piek in fietsongevallen tijdens de wintermaanden, gevoelig traject met vrachtwagens, …) uitvoerig gebracht worden. Ook andere -niet onbelangrijke- deelfacetten kunnen op verzoek ingepast worden, zoals het recent ingevoerde mobiliteitsbudget, de Speed Pedelec en hun verzekering, het statuut van de zwakke weggebruiker, het fiscale statuut van de fietspechverhelping, kortom alle bedrijfs- en fietsgerelateerde aspecten zijn bespreekbaar.

Opvolging

Na de infosessie volgt een samenvattend rapport van de persoonlijke evaluaties van de deelnemers vanuit de organisatie van het bedrijf. Tevens wordt na verloop van 1 jaar met het bedrijf de impact van de sensibiliseringsactie geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Voor deelnemende bedrijven wordt een permanente helpdesk voorzien ingeval van een woon-werkverkeer-fietsongeval: hulp bij aangifte en samenstelling schadedossier wordt de werknemer gegarandeerd.

Partners: fietsongeval.be en Vivocyclo

Meer info? Stuur een mailtje naar info@vpaf.be

www.vpaf.be